Νέα μέθοδος ανίχνευσης χλαμυδίων και μικροοργανισμών στο σπέρμα (SPI Test)